Laboratorieanalyser skadedyr

Mycoteam identifiserer insekter. Analyse kan gjøres både av selve insektet eller det aktuelle materialet som er skadet på grunn av insekt. Prøvematerialer kan sendes til oss for analyse per post, eller leveres ved et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Vi tilbyr også bildeanalyse.

Kartlegging av insekter i bygninge

Ved mistanke om et større antall innsekter innendørs, eller observasjoner av ulike typer av insekter utover det som er normalt, kan dette sendes eller leveres til oss for analyse. Vi analyserer enkelte insekter eller skadede materialer.

Dersom det er vanskelig å fange insektene kan bruk av limfeller være et godt alternativ. Ved å sette ut giftfrie limfeller strategiske steder, får man et «fingeravtrykk» av hva som forekommer av ulike insekter. Analyse av slik fellefangst vil avsløre om og hvor det forekommer skadeinsekter. Dette danner grunnlag for å kunne vurdere hvorfor de er der og hva som er aktuelt å gjøre av videre tiltak.Prøveposer kan bestilles gratis pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Limfeller kan bestilles mot et mindre beløp. Rapport med analyseresultat, informasjon om skadegjører og anbefalte tiltak leveres på e-post i løpet av 1-3 dager etter prøvemottak.

Bildevurdering og beskrivelser av skader

Det er ofte mulig å kartlegge et skadebilde utfra gode bilder og beskrivelser av bygning og skadeproblematikk. Mycoteam har en unik kompetanse om bygninger, biologi og skadedyrbekjempelse. Ved å kombinere dette med vår omfattende erfaring av ulike skader, kan vi gjennomføre faglig solide og nøytrale vurderinger.

Skadebeskrivelser og bilder kan sendes til post@mycoteam.no der innsendt informasjon blir vurdert og rapportert til en fast kostnad. 

Rapport med analyseresultat, informasjon om årsak og anbefalte tiltak leveres på e-post fortløpende. Limfeller og prøveposer kan bestilles pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside.

Kontakt oss