Stolpeundersøkelser

Mycoteam kan utføre undersøkelser av strøm- og telefonstolper i trykkimpregnert tre med tanke på råtesoppskader. Vi har også erfaring med utdanning av personell som utfører slike undersøkelser.

Undersøkelser av stolper utføres ved visuell inspeksjon av tilstanden i jordbåndet, samt bruk av stikkverktøy og råtedrill. Skader i ytre deler vil være enkelt å oppdage visuelt og ved bruk av stikkverktøy, mens indre skader i kjernen av stolpene er vanskelig å oppdage med det blotte øyet. Råtedrill er et godt verktøy for å avdekke slike skader. Bedømming av gjenværende tverrsnitt gir grunnlag for en vurdering av restlevetiden til den enkelte stolpen.

Mycoteam har, i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt, utviklet et kursopplegg for personell som utfører stolpeundersøkelser. Kurset kan tilpasses den enkelte bedrift. Ta kontakt dersom dette er av interesse.

Kontakt oss