Råte og konstruksjon

Mycoteam har 30 års erfaring i skadekartlegging av biologiske bygningsskader og vår kompetanse sikrer at riktige tiltak utføres i det enkelte skadetilfellet. Mange boliger og bygninger har skjulte soppskader som det tar lang tid å oppdage og her kommer vår erfaring til sin rett. En inspeksjon med fuktmåling og prøvetaking gir grunnlaget for anvisning av behov for tiltak, aldersvurdering av skader og omfanget av skader. Riktige analyseresultater fra vårt laboratorium underbygger våre vurderinger og sammen fremstilles dette i en oversiktlig dokumentasjon.