Priser

De fleste av våre arbeidsoppgaver utføres på timebasis, men vi kan også gi faste pristilbud.

I tillegg kommer eventuelle tilleggskostnader som f.eks. prøveanalyser, foto/bildebehandling og kjøregodtgjørelse. Se prisliste.

Våre tjenester er mva-pliktige unntak er kurs/undervising og salg av litteratur til sistebruker.

Hasteoppdrag/overtid har generelt en prisøkning på 50 % på ordinære priser. Arbeidet utføres da umiddelbart.

Tilsendte prøver

Materialprøver
Kr. 1512,-
Kr. 1890,-
 • De fleste typer materiale kan sendes oss for analyse. Er det mulig å ta en bit av materialet som skal undersøkes, er dette alltid det beste. En prøvestørrelse på 2 x 6 cm. er optimalt. Alle prøver bør være tørre når de sendes inn.

Mugg/råte/insekt/oppsop støv/asbest, analyse og rapport
Kr. 1512,-
Kr. 1890,-
 • Pris for analyse av en prøve og rapport, ved flere prøver enn en faktureres det for tilleggsprøve/er Mugg: Er prøven fuktig bør den legges i papiremballasje. Råte: Er prøven fuktig bør den legges i papiremballasje. Best resultat får vi hvis prøven er tatt i overgangen friskt/angrepet trevirke. Ta med evt. overflatesopp. Oppsop/støv: Unngå oppsop fra gulv, hvis mulig, her er det mye forurensning som oftest ikke har noe med prøven ellers å gjøre. Asbest: Brekk eller skjær forsiktig av et stykke av materialet (3 x 3 cm), og legg det i doble plastposer, gjerne med lynlås, før det sendes til oss. Merk prøven med «Kan inneholde asbest». Insekter: Legg insektet i en fyrstikkeske eller annen stiv emballasje så det ikke blir knust under transport.

Tilleggsprøve mugg/råte/insekt/oppsop støv/atbest pr. stk
Kr. 684,-
Kr. 885,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen. Er prøvene av forskjellig materiale, men fra samme konstruksjon/sted (vegg, gulv, himling osv.) regnes det som en prøve.

Aldersvurdering (råte-prøver)
Kr. 3372,-
Kr. 4215,-
 • Pris for analyse av en prøve og rapport, ved flere prøver enn en faktureres det for tilleggsprøve/er Aldersvurdering benyttes vanligvis i forbindelse med forsikringssaker hvor det kan være avgjørende å vite hvor gammel skaden er. For råteprøver kan denne analysen foretas på trematerialer. Send gjerne en bit av den mest råtne delen og en bit fra overgangen til friskt tremateriale. Aldersvurdering av muggprøver er ikke alltid mulig å foreta, men vi vil alltid forsøke. Her kan alle typer materiale benyttes.

Mikroskopimåling (membran-og malingtykkelse)
Kr. 1512,-
Kr. 1890,-
 • Pris for analyse av en prøve og rapport, ved flere prøver enn en faktureres det for tilleggsprøve/er Analyse/måling av tykkelsen på membran- eller malingslag

Tilleggspris mikroskopimåling pr. stk
Kr. 684,-
Kr. 855,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen

Mikroskopibilde
Kr. 432,-
Kr. 540,-
 • Tillegg for bilde tatt av prøven i mikroskop i rapporten (bare på forespørsel fra kunde).

Mycotape

Mycotape Classic/Combi/Støv, analyse og rapport
Kr. 1512,-
Kr. 1890,-
 • Pris for analyse av en prøve og rapport, ved flere prøver enn en faktureres det for tilleggsprøve/er. Analysen gir svar på hvilken type muggsopp og hvilken type støv som er tilstede (byggestøv, husstøv ol.).

Mycotape tilleggsprøve pr. tape/prøve
Kr. 432,-
Kr. 540,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

1 ark Mycotape, 5 tape/prøver
Kr. 3240,-
Kr. 4050,-
Støvdekke % pr. tape/prøve *
Kr. 270,-
Kr. 338,-
 • Støvdekkeprosent brukes for å måle hvor mye støv det er pr. cm2 og benyttes i forbindelse med kontroll av renhold av overflater, også i ventilasjonsanlegg.

Mycotape 2, DNA-analyse og rapport **
Kr. 2704,-
Kr. 3380,-
 • Brukes for å kartlegge inneklima. Her analyseres levende og døde muggsoppsporer som er deponert i støvet i perioden siden siste rengjøring. I tillegg til muggsoppsporer vil vi også kunne se aktinobakterier som ofte gir helseplager. Prøvene tas av synlig støv på lite tilgjengelige horisontale flater (ikke gulv eller vinduskarmer). Det er viktig at prøven tas av deponert støv og ikke direkte på muggsoppvekst.

Mycotape2 tilleggsprøve pr. tape/prøve ***
Kr. 1893,-
Kr. 2366,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

Pakkepris 3 tape/prøver ****
Kr. 5200,-
Kr. 6500,-
 • Pakkepris med redusert pris, når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg

Luftanalyser

Luftanalyse muggsopp, grunnpakke, analyse av 3-5 sett skåler og rapport
Kr. 4788,-
Kr. 5985,-
 • Ved en MicroBio prøve trekkes luft over en dyrkningsskål der muggsoppsporer fester seg i dyrkingsmediet. Prøvene dyrkes hos oss i 1 uke fra prøvedato. Etter dyrkning vil analysen vise alle levende muggsoppsporer som finnes i luften, og dette gir et bilde av inneklimaet på prøvetidspunktet. I prisen er leie av pumpen inkludert. En av prøvene (referanseprøve) skal alltid tas ute. Vær oppmerksom på at vi har et begrenset antall av slike prøvetakingsapparat, utstyret skal derfor returneres innen en uke. I tillegg er microbio skålene en ferskvare – dvs. at de ikke har ubegrenset varighet. Sjekk Best før-dato som står utenpå posen som skålene ligger i.

MicroBio tilleggsprøver pr sett
Kr. 440,-
Kr. 550,-
 • Tilleggsprøver til varelinjen over og brukes om det skal tas prøve i flere enn 4 rom i samme bygg

Luftanalyse muggsopp, analyse av 1 ute- + 1 inneprøve og rapport
Kr. 2540,-
Kr. 3175,-
 • Brukes kun der hvor inneprøven tas i små bygninger, som dukkestuer, enkeltstående garasjer osv

BioAire sopp, analyse og rapport
Kr. 1720,-
Kr. 2150,-
 • Ved en BioAire prøve trekkes luften over en klebrig filter som partiklene i luften fester seg til. Dette analyseres og gir et bilde av alle muggsoppsporer som finnes i luften, både levende og døde sporer. Prøve behøver ikke dyrkning og brukes derfor når et raskt svar er essensielt. I prisen er leie av pumpen inkludert. Vær oppmerksom på at vi har et begrenset antall av slike prøvetakingsapparat, utstyret skal derfor returneres innen en uke.

BioAire sopp tilleggsprøve pr. stk
Kr. 936,-
Kr. 1170,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

BioAire sopp/vurdering av støv, analyse og rapport
Kr. 1720,-
Kr. 2150,-
 • Ved en BioAire prøve trekkes luften over en klebrig filter som partiklene i luften fester seg til. Dette analyseres og gir et bilde av alle muggsoppsporer som finnes i luften både levende og døde sporer. I tillegg til soppanalysen analyseres det hva slags støv det er i luften (byggestøv, husstøv osv) og om dette er mer eller mindre enn «normalt». I prisen er leie av pumpen inkludert.

BioAire sopp/vurdering av støv tilleggsprøve pr. stk
Kr. 936,-
Kr. 1170,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

BioAire total, analyse og rapport (telling og klassifisering av alle partikler)
Kr. 1976,-
Kr. 2470,-
 • Ved en BioAire prøve trekkes luften over en klebrig filter som partiklene i luften fester seg til. Dette analyseres og gir et bilde av alle muggsoppsporer som finnes i luften både levende og døde sporer. I tillegg til muggsoppanalysen gis en fullstendig kvantifisering av støvet og en oversikt over hvor mange partikler det er av hver støvtype. I prisen er leie av pumpen inkludert.

BioAire total tilleggsprøve pr. stk
Kr. 1113,-
Kr. 1391,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

Asbest, analyse og rapport (luftprøve)
Kr. 1720,-
Kr. 2150,-
 • Luftprøver av asbest tas kun av profesjonelle. Utstyr for prøvetakning kan leies av oss. Husk å merke prøven(e) om det er etterkontroll av sanering eller ikke, prøvetakingstid og liter/minutt.

Asbest tilleggsprøve (luftprøve) pr. stk
Kr. 1124,-
Kr. 1405,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

Leie av asbestpumpe, pr. påbegynt uke
Kr. 1212,-
Kr. 1515,-
 • Leieprisen beregnes fra utstyret sendes ut/leveres ut fra oss til det leveres tilbake eller er levert på posten av kunden for å sendes tilbake.

Andre analyser/logging

Bakterieprøve, analyse og rapport
Kr. 1716,-
Kr. 2145,-
 • Brukes ved kloakklekkasjer. Svabere for prøvetaking sendes ut av oss. Prøven må sendes ekspress tilbake til oss samme dagen som prøvetaking.

Bildeanalyse
Kr. 500,-
Kr. 625,-
 • Hvis du vil ha et kort svar på «Hva er dette?» send et bilde til post@mycoteam.no sammen med informasjon om problematikken og informasjon om bygget. Et kortfattet svar vil bli sendt pr. mail.

CO2 - logging, analyse og rapport (1 logger inntil 3 dager)
Kr. 2256,-
Kr. 2820,-
 • En inneklimasjekk som brukes når man har mistanke om for dårlig ventilering. Ved å logge CO2 i 2-3 dager så får man et godt uttrykk for hvordan inneklimaet er og hvordan det endrer seg ved forskjellig bruk/belastning av rommene.

En inneklimasjekk som brukes når man har mistanke om for dårlig ventilering. Ved å logge CO2 i 2-3 dager så får man et godt uttrykk for hvordan inneklimaet er og hvordan det endrer seg ved forskjellig bruk/belastning av rommene.
Kr. 2888,-
Kr. 3610,-
 • Brukes til kontroll av om rommet/boligen har riktig ventilasjon ihht forskrifter. Det er det reelle luftskiftet som måles ved at man ser på hvor raskt en sporgass (CO2) tynnes ut.

Radon – logging (trinn-2), analyse og rapport (1 logger inntil 3 uker)
Kr. 2106,-
Kr. 2632,50,-
 • Digitale radonloggere brukes til å måle variasjonen i radonnivåene over tid f.eks i løpet av døgnet der det er balansert ventilasjon med døgnjustering (trinn-2 måling), under utbedring av forhøyede radonverdier eller som indikasjons målinger. En kortidsmåling (2-3 uker) er ikke alene gyldig dokumentasjon på radonnivåene i et bygg.

Sporfilm, pr. stk (min. 2 stk )
Kr. 250,-
Kr. 312,50,-
 • Radon skal måles i en periode på minimum 2 måneder i vinterhalvåret (perioden mellom 15. oktober og 15. april). Sporfilm selges i pakker på minimum to stykker, og det skal minst gjøres to målinger i en bolig. Hvor mange sporfilmer du trenger for å måle i din bolig avhenger av størrelse, antall etasjer og rom.