CO₂ måling

Mycoteam måler konsentrasjonen av CO₂ for å se om den stiger for høyt i forhold til normverdier. Dersom den stiger for høyt viser dette at ventilasjonen i dette rommet er for dårlig og at man får inn for lite frisk og ren luft. CO₂ konsentrasjonen sier derfor noe om luftkvaliteten og om det er behov for en bedret ventilasjon.

Hvorfor måle CO₂

Det er først ved svært forhøyede CO₂ verdier (> 3-5 000 ppm) man kan oppleve direkte helseproblemer. Imidlertid vil ofte en forhøyete CO₂ verdi vise at luften ikke skiftes tilstrekkelig raskt ut. Dette gjør at andre forurensninger i inneluften (støvpartikler, allergener og ulike avgasser) vil samle seg. Dette kan igjen føre til plager som hodepine, slimhinneirritasjon og nedsatt arbeidskapasitet. CO₂ konsentrasjonen er en god hygienisk indikator på luft utskifte for å unngå et ubehagelige nivå av kroppslukt.

Grenseverdier

Grenseverdien for CO₂ er satt til 1000 ppm (parts per million) i folkehelseinstituttets «anbefalte faglige normer for inneklima». Hvis verdien overstiger dette er det et tegn på at det ventilasjonen er for dårlig i forhold til hvor mange mennesker som oppholder seg i rommet. Verdien må derfor sees opp mot rommets personbelastning.

Hvordan måle CO₂

Kortidsmålinger og punktmålinger av CO₂ er lite nyttige når man vurderer inneklimaet. Det normale er at man plaserer ut måleutstyret 2 – 3 døgn for å få med den naturlige variasjonen i lokalene man måler i. Spesielt viktig er dette i lokaler med balanserte ventilasjonsanlegg som skrus av / på. Når man måler er det viktig at lokalet er i normal bruk og at vinduer, ventiler etc som normalt står åpne er det. Det er også viktig at målerne blir plassert steder i lokalet som gir et riktig bilde av luftforholdene da tilluft fra ventilasjonsanlegg, åpne vinduer osv. kan gi store lokale forskjeller.

Mycoteam utarbeider tiltak basert på resultatene av CO₂ målingen. Det er da viktig at det gjøres en totalvurdering av problemstillingen og at ikke nødvendigvis enhver overskridelse av grenseverdien er styrende for hvilke tiltak som igangsettes.

Kontakt oss