Måle membrantykkelse

Dusjing direkte på fliser hvor bakenforliggende membran er for tynn kan føre til at fuktighet, som naturlig trenger gjennom flisfugene, diffundere gjennom membranen. Fuktigheten kan føre til råte- og muggsoppskader på gipsplater, rupanel, stenderverk og andre materialer i veggkonstruksjonen.

Mycoteam kan foreta kontroll av membrantykkelser og har stor erfaring. Dette kan skje under en byggeprosess eller i forbindelse med en skadevurdering. Vanlig tykkelse for ett strøk membran er 0,15-0,2 mm. Anbefalt tykkelse i våtsonen er minimum 1 mm eller tykkere hvis krav til diffusjontetthet krever tykkere membran

Kontakt oss