Inspeksjon

I de aller fleste tilfeller er det viktig at vi kommer ut på inspeksjon på skadestedet for å kunne kartlegge årsak til fukt- eller vannskaden, dokumentere skadens omfang samt anbefale riktige tiltak.

Kartlegging av en fuktskade skjer i første omgang ved å ta fuktmålinger i konstruksjonen for å se på utbredelse av skaden (skadeomfang). For å kunne gjøre riktige vurderinger i henhold til skadeårsak og tiltak er det ofte også nødvendig å åpne opp konstruksjonen lokalt.

Mycoteams kompetanse og lange praktiske erfaring, sammen med et bredt spekter av fuktmåleutstyr og spesifikke laboratorieanalyser, gjør at vi kan gi en nøytral og riktig vurdering av skadeårsak. Dokumentasjon av skadeomfanget, vurdering av skadeårsak samt anbefaling av tiltak vil bli beskrevet i en rapport etter utført inspeksjon.

Inspeksjon med hensyn til Covid19

Det er trygt å få besøk av Mycoteam. Vi har stort fokus på å unngå smitte. Våre konsulenter bruker alltid maske og håndsprit på inspeksjoner.
Vi kontakter alltid kunden kort tid før inspeksjon for å forsikre oss om at alle er friske og ingen er i karantene.

Kontakt oss