Fuktlogging

Mycoteam logger fukt i luft og trematerialer under byggeprosessen. Fuktlogging er viktig for å kunne dokumentere tørkeklimaet samt fuktinnholdet i trematerialer før lukking av konstruksjoner. Mycoteam kan tilby fuktovervåkning via webløsning.

Fuktlogging (luft/materialer) – webløsning

Hvilke fuktbelastninger som et bygg eller en konstruksjonsdel utsettes for vil variere både i byggeprosessen og videre i byggets levetid med bruk og ytre klima. Mycoteam kan tilby en fuktovervåkning med sensorer som logger fukt og temperatur som kan overvåkes via en webløsning.

Tørkeklimaet (luftens RF/temperatur) bør logges med et trådløst system fra bygget er tett.  Logging av fukt- og temperaturforholdene i en bygning under byggeprosessen gir verdifull informasjon slik at man kan iverksette riktige tiltak der det er nødvendig. I tillegg kan man dokumentere effekten av byggtørkere/avfuktere.

Mycoteam benytter seg av Hygrotrac som er et trådløst fuktovervåkningssystem. Fuktigheten i bygningen kan overvåkes via PC mot en egen hjemmeside. Nettløsningen styres av Mycoteam og er passordbeskyttet. Det kan eventuelt opprettes et eget nettsted for oppdragsgiver.

Kontakt oss